Største bibliotek med gratis lydbøker
Barn Krim og spenning Skjønnlitteratur Romaner og fortellinger Fakta og dokumentar Fantasy Samfunn og historie Vis alle sjangere

Undervisning

51 lydbøker

Lydbøker til videregående opplæring

Vi formidler lydbøker til videregående opplæring innen alle studieretninger, og står til tjeneste for dere som trenger lydbøker.

Sterke fag undervises i videregående skole, og i oppdateringen av faget er det fokus på studentlæring. Fagfornyelse er ikke digital reform, lærere og skoler skal kunne velge analoge eller digitale læremidler basert på hva som gir den beste læringsopplevelsen for den enkelte elev. Vår ambisjon er å gjøre studentene glade i fagene sine og oppmuntre dem til å lære mer.

Derfor er god kommunikasjon og grundige pedagogiske opplæringskurs tilpasset elevnivået sentralt i utviklingen av nye læremidler. Vi fremmer dyp læring og differensiering, og utvikler innhold om tverrfaglige emner i hvert fag. Med undervisningsmateriell fra norske skolebok forlag mottar skolen innhold som dekker hele læreplanen i hvert fag.

Her på berget (utg. 2008)

Kirsti Mac Donald, Elisabeth Ellingsen - Her på berget (utg. 2008)

"Her på berget" tar for seg sentrale emner innenfor norsk kultur, historie og samfunnsforhold. Målgruppen er voksne som ønsker å lære mer norsk. Verket passer for kursdeltakere og studenter som allerede har et visst vokabular i norsk, og som har kjennskap til hovedtrekkene i den norske grammatikken. Her på berget passer for nivå B2 i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og den egner seg for kursdeltakere som skal ta språkprøven på høyere nivå. Innhold spesielt for nivå C1 finnes på nettstedet. På Universitetene er den beregnet for studenter på trinn 3. Kursdeltakerne kan for eksempel allerede ha gjennomgått læreverkene På vei og Stein på stein. Tekstboka inneholder nyttig faktakunnskap, samtidig som leseren vil tilegne seg et vokabular som er viktig i arbeidslivet og i videre studier. Innholdet egner seg til samtaler og diskusjoner. Arbeidsboka har varierte oppgaver til alle kapitlene og gir mulighet til å tilpasse undervisningen til den enkeltes interesse og nivå. Oppgavene bidrar til å befeste ordforrådet i tekstene. Arbeidsboka har også mange grammatiske forklaringer og øvelser som trener inn strukturene. Arbeidsboka inneholder oppgaver til uttaleøvelser og lytteøvelser som finnes på lærer-CD-ene. Denne lydboka inneholder mange av tekstene fra tekstboka. Den kan kursdeltakerne bruke individuelt. De kan høre på innlesningene, og de kan gjenta selv. Læreren kan også bruke den i klasserommet. Lærer-CD-ene inneholder uttale- og lyttestoff til alle kapitlene. Oppgavene står i arbeidsboka, og læreren kan finne fullstendig tekst på nettstedet. Lærer-CD-ene er i hovedsak beregnet for læreren i undervisningen.    Bruk lenkene nedenfor til å laste ned .pdf filene med bøker og CDer for lærer (oppgaver fra Arbeidsboka):               "Her på berget" - Arbeidsbok (2008) "Her på berget" - Tekstbok (2008) "Her på berget" Lærer CD (zip file)