Største bibliotek med gratis lydbøker
Barn Krim og spenning Skjønnlitteratur Romaner og fortellinger Fakta og dokumentar Fantasy Samfunn og historie Vis alle sjangere

Undervisning

51 lydbøker

Lydbøker til videregående opplæring

Vi formidler lydbøker til videregående opplæring innen alle studieretninger, og står til tjeneste for dere som trenger lydbøker.

Sterke fag undervises i videregående skole, og i oppdateringen av faget er det fokus på studentlæring. Fagfornyelse er ikke digital reform, lærere og skoler skal kunne velge analoge eller digitale læremidler basert på hva som gir den beste læringsopplevelsen for den enkelte elev. Vår ambisjon er å gjøre studentene glade i fagene sine og oppmuntre dem til å lære mer.

Derfor er god kommunikasjon og grundige pedagogiske opplæringskurs tilpasset elevnivået sentralt i utviklingen av nye læremidler. Vi fremmer dyp læring og differensiering, og utvikler innhold om tverrfaglige emner i hvert fag. Med undervisningsmateriell fra norske skolebok forlag mottar skolen innhold som dekker hele læreplanen i hvert fag.

Rett, samfunn og demokrati - innledning til juss-studiet

Jan Fridthjof Bernt, Synne Sæther Mæhle - Rett, samfunn og demokrati - innledning til juss-studiet

Rett, samfunn og demokrati gir en første innføring i juridisk tenkemåte og metode, og i samspillet mellom juss og samfunn. Et bærende synspunkt i boken er at hvis vi skal kunne tilegne oss og beherske rettsregler og juridisk metode fullt ut, må vi forstå hvordan retten skapes, utvikler seg og virker i samfunnet. Sentralt i denne sammenhengen er de forventningene samfunnet har til rettens innhold og virkemåte, og hvordan slike forventninger styrer rettsanvendelsen. Disse forventningene sammenfattes som krav til rettens legitimitet, og er utgangspunktet for beskrivelsen av den juridiske metodelære. Boken er skrevet som en begynnerbok til juss-studiet, og krever ikke forkunnskaper om juss eller vitenskapsfilosofi. Den skal leses som en oversikt og en introduksjon til de temaene som tas opp, ikke som en eksamensrettet fremstilling av de enkeltspørsmålene som omtales. Formålet med boken er å gi et oversiktsbilde av den juridiske virkeligheten og arbeidsmåten. Den kan tjene som et fruktbart utgangspunkt og en god referanseramme for videre studier av jussen eller den samfunnsmessige virkeligheten jussen virker i. Den vil også kunne brukes i andre studier som tar opp spørsmål om juridiske institusjoner og rettsreglers virkemåte i samfunnet. Samtidig inneholder boken nye synspunkter og perspektiver på retten og på juridisk metode som vil være av nytte og interesse også for mer viderekomne juridiske studenter.